Detta är en arkiverad del av schhh.se som innehåller verksamheten under åren 2006– 2008.
Aktuell sajt hittar ni på schhh.se >>
        calendar about

Sonus Verus_25/8-10/9 2006

ID:I galleri,Tjärhovsgatan 19, Stockholm
Open Thu-Fri 16-20, Sat-Sun 12-16, other hours by agreement.

Ann Rosén presents new sound works, installations, performances and workshops in collaboration with Sten-Olof Hellström, John Bowers, Lise-Lotte Norelius and others.

Opening 25/8 17.00- 21.00, Performance with Enscharm at aprox 20.00

A lot of sounds crawl around on the floor forming a sort of living carpet completely covering the floor. If any visitor moves, different sounds tumble up into the air. If there is a lot of movement in the room the whole space will get filled with sounds tumbling around. If all visitors stop their activities and stand still for a while the sounds will eventually sink down to the floor. There they will continue to poke about in the installations virtual mud.


Walk-in compositions, portable relax-stations, deputy silences and much more will be included in the exhibition. It will be possible to participate in the workshop What is sound? (at the exhibition the workshop will be held in Swedish, for more info se the Swedish section above). On September 7, Lise-Lotte Norelius and Ann Rosén will produce true noises and untrue sounds at 20.00. September 8, John Bowers and Sten-Olof Hellström will perform new, dark and heavy music at 20.00.

For more information.

Sonus Verus_25/8-10/9 2006

ID:I galleri, Tjärhovsgatan 19, Stockholm
Öppet to-fr 16-20, lö-sö 12-16, övriga tider enl. ök.

Ann Rosén presenterar nya ljudverk, installationer, performances och workshops i samarbete med Sten-Olof Hellström, John Bowers, Lise-Lotte Norelius m.fl.

Utställningen öppnar fredag 25/8 17.00-21.00, Enscharm spelar ca 20.00

En mängd ljud krälar omkring på golvet och bildar de ett slags levande lager av ljud som täcker hela golvet. Om någon eller några personer rör sig virvlar olika ljud upp i luften. Vid mycket rörelse aktivitet fylls hela utrymmet från golv till tak med olika ljud som virvlar runt. Om alla besökare stannar upp och står nästan helt stilla singlar ljuden långsamt ner till golvet. De fortsätter sedan att böka runt i installationens virtuella bottenslam.

Walk-in compositions, portabla pausplatser, ställföreträdande tystnader och mycket mera ingår i utställningen. Det finns möjlighet att delta i workshopen Vad är ljud? (föranmälan och info se nedan). Torsdag 7/9 kan man höra sanna oljud och osanna ljud av Lise-Lotte Norelius och Ann Rosén ca 20.00. Fredag 8/9 framför John Bowers och Sten-Olof Hellström nya, mörka och tunga ljudverk kl 20.00.

Workshop: Vad är ljud? 6/9 och 7/9 9.00-13.00
med Ann Rosén och Sten-Olof Hellström.
Ljud börjar få en allt mer framträdande roll i dagens samhälle och påverkar oss i valet av ny bil såväl som av tv. Människor påverkas av ljud i långt större utsträckning än de är medvetna om. Ljud har många oväntade och överraskande egenskaper och vi vill med våra workshops reda ut begreppen och förmedla våra kunskaper om ljud. Med utgångspunkt i vår konst och musik berättar vi om hur ljud fungerar. Utifrån vår forskning demonstrerar vi olika sätt att använda ljud. Efter en introduktion i ljud-syntes, ljudredigering och bearbetning mm. får deltagarna själva skapa ett eget ljudverk. Under workshopen bjuder vi på smörgås och dryck. Vi har arbetat med ljud i olika former sedan början av 80 talet. Vid sidan av våra karriärer inom konsten och musiken har vi båda arbetat på KTH med olika forskningsprojekt som handlat om ljud.
Deltagaravgift: reducerat pris i samband med utställningen 500 kr/person
Max 10 deltagare /workshop, inga förkunskaper krävs.
Mer om workshops: www.workshops.html

Kontakt: Ann Rosén, 0708-109838

Anmälan till workshop: Maila namn, telefonnummer och vilken dag du helst vill gå. Anmälan senast 25/8 2006.