schhh... run by Ann Rosén and Sten-Olof Hellström  

Detta är en gammal version av schhh.se

...projektrum

ljudexkursioner

concerts and sound installations

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.. records

Smal musik till bred publik!

Exclusive music for a large audience!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

...
VARDAGSRUMMET

Östra Hoby, Borrby

En scen för experimentell ljudkonst och konstmusik

The living-room experimental new music and sound art

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lj©schhh production ab 2012 udkonst

ljuddesign

ann rosén

sten-olof hellström