Schhh Vardagsrummet

är en scen för ljudkonst och konstmusik i med mottot Smal musik för en bred publik beläget Östra Hoby mitt i den Österlenska landsbygden. Med fokus på experimentell och undersökande konstmusik och ljudkonst erbjuder vi vår publik unika ljudupplevelser som trots sin experimentella karaktär är tillgänglig för alla. Tack vare vår ljudanläggning med högtalare runt om, över, under, nära och långt bort från publiken kan vi verkligen låta musiken röra sig och ta plats i rummets alla dimensioner vilket även gör det lättare för den ovane lyssnaren att urskilja och följa med i komplexa ljudförlopp!