Bredvid | Rosén & Stockholm Saxophone Quartet

SKU: SE3JQ16001

Release Date:

Beskrivning

Bredvid-kompositionerna handlar om parallella processer som inte är ihopkopplade men ändå kan påverka varandra! Det är som små barn som leker bredvid varandra snarare än med varandra. De har mycket gemensamt och kan även låna saker från varandra men de är fortfarande i sina egna världar!

Solostycken BREDVID M, BREDVID J, BREDVID A och kvartett-versionen BREDVID Q är alla avkommor av den ursprungliga BREDVID-kompositionen, ett “dubbelsolo” för Jörgen Pettersson och Matias Karlsen Björnstad som beställdes av RANK och Nya Perspektiv och uruppfördes vid Kompfest 2015, Malmö.

BREDVID-musiken har vuxit fram ur verket Elkonflikt (saxofoner och elektronik) för vilket Ann Rosén byggde den första versionen av Fryslåde-synten. KRING, det sista stycket på albumet är Ann Roséns första komposition för Stockholms Saxofonkvartett.

All musik på albumet framförs av medlemmar ur Stockholms Saxofonkvartett med undantag för BREDVID A som Ann Rosén framför med sitt Knämudd-instrument.

 

Pressrelease

Svenska
Engelska