Zonula Occludens, Uppsala Konsert

30 oktober, 2008 19:00

Sacred Music Festival 2008

Uppsala Konsert & Kongress, Stora salen
Fürchte dich …. Nicht!
Uppsala Akademiska Kammarkör under ledning 
av Stefan Parkman
Körklanger från 1600-talet till vår egen tid
Verk av Schnittke, Sven-David Sandström, Heinrich Schütz och Zonula Occludens av Ann Rosén
Arr: Uppsala Konsert & Kongress

http://peab.ukk.se/sacred_music_festival/program-2008.php