Workshop Vad är ljud?

6 september, 2006

IDI galleri, Tjärhovsgatan 19, Stockholm

Workshop med Ann Rosén och Sten-Olof Hellström

Ljud genomsyrar dagens samhälle. Vi översköljs ständigt av ljud ifrån reklam, trafik, filmer, dataspel, mobiltelefoner etc. Trots ljudets ständiga närvaro är det stora flertalet människor omedvetna om hur ljud fungerar och framförallt hur mycket det påverkar oss. Exempelvis upplevs en tv med bra ljud ha bättre och skarpare bild än en likadan tv med standardljud!

Med hjälp av exempel från vår egen ljudkonst och musik åskådliggör vi på ett intuitivt och annorlunda sätt hur ljud fungerar. Genom olika exempel blottlägger vi en del av ljudets många oväntade och överraskande egenskaper. Vi diskuterar hur ljud används i filmer och när man bygger bilar samt demonstrerar alternativa sätt att använda ljud. Vi går igenom några enkla metoder för ljud generering, redigering, mixning etc. och diskuterar hur man kan strukturera ett kort ljudverk. 
Efter kortare paus delas deltagarna upp i grupper om två och två. Varje grupp får tillgång till en egen dator utrustad med mjukvara för enklare ljudsyntes, ljudredigering och mixning. Deltagarna får sedan hjälp med att själva skapa ett litet ljudverk. Det kommer också att finnas möjlighet att pröva på mera avancerade metoder för ljudsyntes, mixning etc.

Fler exempel på workshops och seminarier

Ljudberättelse
Vi i inleder med ett kort ljudverk/performance och berättar lite om ljud och hur ljud fungerar. Sedan tar vi en kort och lättsam språngmarsch genom ljudkonst- och elektronmusik-historien. 
Därefter pratar vi om ljud i vår vardag och närmiljö och hur de påverkar oss.
Demonstrationer! Vad händer när man tar ett välbekant ljud och placerar in det i ett nytt sammanhang (ex.v. motorcykel i en symfoniorkester). Hur låter en cykel baklänges? Vad händer när man vänder upp och ner på ljudet av min röst eller hur låter den om man drar ut, plattar till eller sänker dess tonhöjd.
Presentation av ett antal ljud både välbekanta vardags ljud såväl som andra lite mera udda och ovanliga. Vi diskuterar ljuden och för en dialog med deltagarna om vad ljuden representerar och hur de skulle kunna användas i exempelvis en film eller ett dataspel.
Med hjälp av en dator och en projektor (för att alla ska kunna se) sätter vi sen tillsammans med deltagarna en liten ljudberättelse eller en ljudfilm utan ord och bild.
Avslutande samtal.
Målgrupp: små barn och uppåt

Ljudverkstad 
Programmet inleds med en kort performance av oss. Vi berättar lite om ljud och hur ljud fungerar och gör några snabba nedslag i musik- och ljud-konsthistorien. Diskussion om ljud i vår vardag och närmiljö och hur de påverkar oss.
Demonstrationer! Vad händer när man tar ett välbekant ljud och placerar in det i ett nytt sammanhang (ex.v. motorcykel i en symfoniorkester). Hur låter en cykel baklänges? Vad händer när man vänder upp och ner på ljudet av min röst eller hur låter den om man drar ut, plattar till eller sänker dess tonhöjd
Vi går igenom grunderna i ljudsyntes och visar hur man på väldigt enkla sätt kan generera ljud med datorn. Därefter genomför vi en laboration där deltagarna själva får experimentera med ljudsyntes. 
Vi går igenom några enkla kompositions metoder och tillsammans gör vi ett elektronmusikverk där vi använder ljuden som deltagarna har gjort.
Avslut med lyssning och diskussion.
Målgrupp: ungdomar och uppåt
Datasal ger bästa förutsättningarna
1 dator/ 3 personer

Ljud i rummet 
Workshopen inleds med att deltagarna får ta del av ett ljudverk t ex ”Rumsliga tystnader” www.annrosen.nu/sch/RT.html eller en konsert/performance med liveelektronik.
Ljudverket använder vi som utgångspunkt och referens när vi går vidare med att berätta om ljud och hur ljud fungerar och gör några snabba nedslag i musik och ljud-konst historien. 
Diskussion om ljud i vår vardag och närmiljö och hur de påverkar oss.
Tillsammans med deltagarna undersöker vi ljuden i rummet och genomför en eller flera enklare laborationer. Till vår hjälp har vi mikrofoner, datorer och högtalare mm.
Vi avslutar med en diskussion.
Målgrupp: skolbarn och uppåt

Hur kan rummet användas och gestaltas?
Rum finns inte bara i det fysiska rummet utan det finns också emotionella rum och tids rum for att nämna några exempel!
Hur används och gestaltas dessa olika rum i ljud konst, ljudinstallationer och elektroakustiskmusik? Finns det skillnader och vilka ar de gemensamma faktorerna!
I takt med att flerkanals tekniken blir mer och mer tillgänglig produceras det mer och mer flerkanalsverk (både installationer och musik). Det känns därför viktigt att medvetandegöra människor om att rumslighet innebar betydligt mer an att flytta runt ett eller flera ljus i ett 5.1 system!
Vi håller en kort introduktion till rumslighet. Vi fortsätter sedan med att gå mer på djupet genom att berätta om och demonstrera olika aspekter av rummet.
Beroende på intresse och antal deltagare kan vi sedan leda/genomföra ett antal laborationer i rumslighet. Vissa rudimentära kunskaper om ljud och max/msp underlättar for deltagarna att tillgodogöra sig dessa!
Målgrupp: Verksamma inom konst och musik etc.

Meningsfull interaktivitet.
Man kan använda i stort sett vad som helst for att styra vad som helst! Man kan exempelvis låta muskelspänningen i höger stortå för att kontrollera tonhöjden på en sopranröst, ögonrörelserna kan styra filtreringen, en vanlig jojstick påverkar volymen och grannens hunds rörelsemönster genererar indata till en algoritm som i sin tur styr panorering och reverb! Men hur gör man i praktiken och vad är praktiskt genomförbart?
Vi går igenom kameratracking, olika typer av ljudbaserad sensor tekniker, värme, ljus. tryck och kontakt sensorer. Olika gränssnitt som I-cube, T-box och basic-stamp presenteras. Sedan får deltagarna hjälp med att bygga egna
sensorer samt göra små applikationer i max/msp-jitter där de kan experimentera med sina sensorer! Inga förkunskaper i lödning krävs (de som vill kan använda färdiga sensorer eller web-kameror) men goda kunskaper i max/msp-jitter krävs!
Målgrupp: Verksamma inom konst och musik etc.