ANNELIE NEDERBERG, FREDRIK MATHIAS JOSEFSON

Torsdagar @ Vardagsrummet – Mathias Josefson, Annelie Nederberg

19 juli, 2018 20:00

Fredrik Mathias Josefson har en examen i fri konst från Kungl. konsthögskolan, en civilingenjörsexamen från Kungl. Tekniska Högskolan och en kandidatexamen i komposition från Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och är för närvarande engagerad i konstnärlig forskning vid Hochschule für Musik und Theater Hamburg med fokus på spatial elektroakustisk musik. Han är medlem i Fylkingen och aktiv vid Elektronmusikstudion (EMS). Han har i flera år varit verksam på den internationella scenen för ljudkonst och elektroakustiska musik med över trettio utgivna album och över hundra konserter. Hans komposition ”The History Of Levitation” vann nyligen första pris på KlingtGut! i Hamburg. På konserten kommer denna och andra kompositioner framföras.

Annelie Nederberg undersöker kroppen och rörelsen genom att placera elektroniska ljud, objekt och sig själv i ett tillstånd av rundgång. Genom en improvisatorisk process söker hon uppnå olika korporeosoniska tillstånd och låta dessa vidga sig i de klangliga, fysiska och metafysiska rummen.
Annelie Nederberg är musiker,  kompositör och ljuddesigner verksam i Stockholm. Hon fokuserar på scenkonst och komponerar främst för dans och teater, men också för konserter, film och andra sammanhang. Hon framträder med ett gestiskt rundgångsinstrument och andra elektroniska ljud och subjekt. Kroppen, rörelsen och ett nyanimiskt förhållningssätt till musiken är viktiga i hennes verk som har representerats på konserter, festivaler och konferenser världen över. I december 2017 disputerade hon vid University of Surrey med avhandlingen The Corporeosonic Composer: Corporeality, Feedback and Movement in electronic music.