Spatial Z, Fylkingen, Stockholm New Music

17 februari, 2008 14:00

Uruppförande av en konsertinstallation där spatialisering och återkopplingar korsmoduleras. Verket Spatial Z är ett resultat av samarbetet mellan JOHN BOWERS, STEN-OLOF HELLSTRÖM och ANN ROSÉN under Johns Artist in Residence på Fylkingen.
Entré 40 kr.
SAMPRODUKTION: Fylkingen, Nordiska Konstförbundet, Stockholm New Music

https://www.fylkingen.se/node/910