Spatial X, Fylkingen, Stockholm

10 februari, 2007 19:30

Musik behöver inte bara röra sig i tiden utan kan även röra och bereda ut sig i rummet. 

Ljudkroppar kan vara väldefinierade med volym och tyngd men de kan också bete sig som eteriska andeväsen. 

Konserten Spatial X går bortom vänster kanal, höger kanal och en obestämd plats i rummet. 

Ann Rosén och Sten-Olof Hellström framför flerdimensionell musik som utgår från platsen och rör sig fritt i tid och rum.

Music is not limited to movement in time, it can also move and spread out in space. 

Bodies of sound can be well defined with volume and weight but they can also act as airy spirits. 

The concert Spatial X goes beyond left channel, right channel and an undefined place in the room. 

Ann Rosén and Sten-Olof Hellström perform a multidimensional music that originates from the room and moves freely in time and space.