Sound Inserts: Kista T-bana 20071117-20071118

17 november, 2007-18 november, 2007

Sound insert performed by Ann Rosén and Sten-Olof Hellström in collaboration with Maija Hirvanen (FI), choreographer and the observer of the event.

Ljudingrepp i offentlig miljö och föreställningen Conveyer 

Under sommaren och hösten 2007 arbetade Ann Rosén och Sten-Olof Hellström
som artists-in residence på Interactive Institute. Tillsammans genomförde de ett antal ”ljudingrepp” med hjälp av en portabel ljudinstallation som de
placerade på olika platser i Kista och Sätra. Idén var att studera hur ljudet påverkade miljön och framför allt hur det påverkade de människor som rörde sig där. Installationerna och människorna dokumenterades och Rosén och Hellström bjöd även in koreograferna Ingo Reulecke, Moa Hanssen och Maija Hirvanen att studera myllret av människor.

Dokumentationen ligger sedan till grund för föreställningen Conveyer som uruppförs på Weld den 9 februari 2008 som en del av festivalen node.stockholm.

Ann Rosén och Sten-Olof Hellström har i flera arbeten undersökt vad ljud egentligen är och hur vi upplever ljud. De arbetar därmed i en tydlig tradition där undersökningen är både en utgångspunkt och en metod och där ljudet problematiseras som både ett fysiskt och perceptuellt fenomen.
I sina tidigare arbeten har de bl a arbetat med tystnaden genom att låta ljud ta bort varandra, med att bygga upp olika ”arkitektoniska rum” enbart med hjälp av ljuden och med olika typer av interaktion mellan betraktare och ljudinstallation.

Sound Inserts
During the summer and autumn of 2007 Ann Rosén and Sten-Olof Hellström worked as artists-in-residence at the Interactive Institute. Together they carried out a number of “sound-inserts” with the help of a portable sound installation that they placed at different locations in Kista and Sätra. The idea was to study how the sound affected the environment and above all people passing by.
 
The installation and by passers where documented and Rosén and Hellström also invited the choreographers Ingo Reulecke, Moa Hanssen and Maija Hirvanen as observers to study the swarm of people. Their studies form the foundation for the performance Conveyer that is premiered at Weld February 9 as a part of the festival node.stockholm.
 
Ann Rosén and Sten-Olof Hellström have in several works explored what sound really is and how we perceive it. They are thereby working in an explicit tradition where the exploration is both a starting point and a method and sound is problematised as a physical as well as a perceptual phenomenon. In previous work they have among other things worked with silence by letting sounds negate each other, with building architectonic spaces only using sound and with different types of interaction between spectators and the sound installation.