Sonus Verus

25 augusti, 2006-10 september, 2006

ID:I galleri, Tjärhovsgatan 19, Stockholm
Öppet to-fr 16-20, lö-sö 12-16, övriga tider enl. ök.

Ann Rosén presenterar nya ljudverk, installationer, performances och workshops i samarbete med Sten-Olof Hellström, John Bowers, Lise-Lotte Norelius m.fl.

Utställningen öppnar fredag 25/8 17.00-21.00, Enscharm spelar ca 20.00

En mängd ljud krälar omkring på golvet och bildar de ett slags levande lager av ljud som täcker hela golvet. Om någon eller några personer rör sig virvlar olika ljud upp i luften. Vid mycket rörelse aktivitet fylls hela utrymmet från golv till tak med olika ljud som virvlar runt. Om alla besökare stannar upp och står nästan helt stilla singlar ljuden långsamt ner till golvet. De fortsätter sedan att böka runt i installationens virtuella bottenslam.

Walk-in compositions, portabla pausplatser, ställföreträdande tystnader och mycket mera ingår i utställningen. Det finns möjlighet att delta i workshopen Vad är ljud? (föranmälan och info se nedan). Torsdag 7/9 kan man höra sanna oljud och osanna ljud av Lise-Lotte Norelius och Ann Rosén ca 20.00. Fredag 8/9 framför John Bowers och Sten-Olof Hellström nya, mörka och tunga ljudverk kl 20.00.

Ann Rosén presents new sound works, installations, performances and workshops in collaboration with Sten-Olof Hellström, John Bowers, Lise-Lotte Norelius and others.

Opening 25/8 17.00- 21.00, Performance with Enscharm at aprox 20.00

A lot of sounds crawl around on the floor forming a sort of living carpet completely covering the floor. If any visitor moves, different sounds tumble up into the air. If there is a lot of movement in the room the whole space will get filled with sounds tumbling around. If all visitors stop their activities and stand still for a while the sounds will eventually sink down to the floor. There they will continue to poke about in the installations virtual mud. 


Walk-in compositions, portable relax-stations, deputy silences and much more will be included in the exhibition. It will be possible to participate in the workshop What is sound? (at the exhibition the workshop will be held in Swedish, for more info se the Swedish section above). On September 7, Lise-Lotte Norelius and Ann Rosén will produce true noises and untrue sounds at 20.00. September 8, John Bowers and Sten-Olof Hellström will perform new, dark and heavy music at 20.00.