Mylla- Samtal och interaktiva installationer, ADRA, Fylkingen, node.stockholm

11 februari, 2008 18:30

Var gror konsten bäst, i stan, på landet eller på nätet? Hur nyttig får den bli? Ett samtal kring offentliga rum som plattform för konstnärlig forskning och produktion med utgångspunkt från projekten Odlingen av Gunnel Pettersson, Ljudingrepp i offentlig miljö av Ann Rosén och Sten-Olof Hellström och Akustiska håligheter och förtätningar i stadsrummet av Peter Santesson. Medverkande: STEN-OLOF HELLSTRÖM, KATJA LINDQVIST, GUNNEL PETTERSSON, INGVAR SJÖBERG, ANN ROSÉN, PETER SANTESSON SAMT INBJUDNA GÄSTER.
Mer info på www.adra.nu och www.nodestockholm.se. Med stöd från Längmanska kulturfonden, Stiftelsen Framtidens kultur, Stockholms Stad.
Fri Entré.
SAMPRODUKTION: Fylkingen, node.stockholm, ADRA

https://www.fylkingen.se/node/909