banner ljudexkursioner

Ljudexkursioner – 22 juni

22 juni, 2014 17:00

Dalarö, Vadviken, brygga 4, plats 33.
Hörlurskonsert med Lise-Lotte Norelius, Ann Rosén och Sten-Olof Hellström

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Ljudexkursioner med Ann Rosén och Sten-Olof Hellström

Vi utforskar ljudmiljöerna längs Stockholms vattenvägar från en segelturbåt utrustad med inspelnings-och studioutrustning. Båten fungerar också som scen för framförande av musik och ljudkonst.

Vill du följa med?

segelbåten

Du får uppleva ljud och natur på ett nytt sätt och bli delaktig i skapandet av ett konst- och musikverk! Vi lyssnar oss fram genom ljudmiljön, zoomar in på de små ljuden och ut på helheten. Vi spelar in ljud och fördjupar oss i samtal. Tillsammans skapar vi unika ljud-, natur- och konstupplevelser! Ditt eget ljud får du med dig hem på ett minne!

Ljudexperter får uppleva en ny miljö med många unika ljud, båtmänniskor får ett nytt unikt perspektiv på en bekant miljö och de nyfikna en oväntad och fantasieggande upplevelse.
Båten blir en mötesplats där människor med olika bakgrund träffas, samarbetar och får nyckeln till ett parallellt och relativt outforskat ljud-universum! 

I vikar och hamnar finns det också möjlighet för publik att delta i interaktiva konserter och workshops. Vi fångar upp ljud, mixar och filtrerar fram nya ljudverk som framförs i realtid.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Segelbåten schhh är en stabil havskryssare på 32 fot med plats för fyra passagerare och besättning. Ljudexkursionerna leds av ljudkonstnären Ann Rosén med fartygsbefälsexamen klass VIII och kompositören Sten-Olof Hellström med PhD i komposition och fartygsmekanikerexamen. 
Projektet genomförs av HR | Schhh production i samarbete med svenska och internationella ljudkonstnärer, kompositörer och forskare med stöd av Innovativ Kultur.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Soundexcursions with Ann Rosén and Sten-Olof Hellström

We explore sound environments in Stockholm’s archipelago from a sailboat equipped with recording and studio equipment. The boat also serves as a stage for performances of music and sound art.

Want to join us?

You will experience sounds and nature in a new way and participate in creating art and music! By using our ears we navigate through sonic environments, zooming in on the smallest of sounds and out to capture the big picture. We record sounds and immerses ourselves in conversations. Together we create unique sound, nature and art experiences! Your own sound you get to take home on a flash memory!

Audio Experts will experience a new environment with many unique sounds, boaters will get a new and unique perspective on a familiar environment and the curious will have an unexpected and imaginative experience.
The boat will be a meeting place where people from different backgrounds meet, collaborate and get the key to a parallel and relatively unexplored sound-universe!

In bays and harbors it will also bee possible for an audience to participate in interactive concerts and workshops. We capture audio, mix, filter and create new sound pieces in real time.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::

The sailboat Schhh is a seaworthy offshore yacht at 32 feet with seating four passengers plus crew. The sound excursions are led by sound artist and skipper Ann Rosen and composer Sten-Olof Hellström with PhD in composition.

The project is run by HR | Schhh production in collaboration with Swedish and international sound artists , composers and researchers. It is with the supported by Innovativ Kultur