Fredrik och Jenny

Hemma hos Schhh… ON ERASING MYTHS: THE SCHHH…TAPES

1 mars, 2015 16:00-2 mars, 2015

Schhh projektrum presenterar ON ERASING MYTHS: THE SCHHH…TAPES
Jenny Michel och Fredrik Olofsson

Söndag 1:a mars 16.00. Måndag 2:a mars 20.00 Dörrarna öppnas en timme före konserten. Schhh… bjuder på soppa! Entré 100 kr.

ON ERASING MYTHS: THE SCHHH…TAPES  Under två kvällar kommer Jenny och Fredrik att åter- och omskapa konstverket ’Fallen gardens’. Hängande band, upplösta texter, reflekterande ljus och ljud – allt förenat i en långsamt [sönder]fallande komposition. Berlin baserade konstnärerna Jenny Michel och Fredrik Olofsson arbetar här för tredje gången tillsammans. Med sina olika bakgrunder i bildkonst och musik, samarbetar de fram verk mot en punkt där ljud- och installationskonst möts.

http://phantomteilchen.de https://fredrikolofsson.com

Schhh projektrum är en ny scen för experimentell ljudkonst och musik i Nacka som drivs av konstnärerna Ann Rosén och Sten-Olof Hellström.

Schhh projektrum sätter fokus på ljud och rumslighet.
Trots att flerkanals ljud har blivit allt vanligare både i konsert sammanhang och i hemma vardagsrummet har det varit relativt svårt för konstnärer och kompositörer att få möjlighet att verkligen utforska ljudets olika spatiala möjligheter samt att sedan offentligt presentera resultatet på plats.

Inbjudna konstnärer får under en vecka, assisterade av Ann och Sten Olof, arbeta och experimentera med ljudets rumslighet på alla möjliga och omöjliga sätt. Med hjälp av 16 individuella ljudkanaler och högtalare som kan monteras i taket, på väggar, golv etc. skräddarsys rummet efter varje konstnärs behov. Ljudanläggningen innehåller även 4 sub-basar. Projektveckorna avslutas med publika evenemang.