Gem, set och match, Fylkingen, Stockholm

2 december, 2006 19:30

Uruppföranden, ljudkonst, video, dans, live-elektronik, eam, ljudinstallationer och mycket mera i 5 set med Anna Koch, Lise-Lotte Norelius, Anne Pajunen, Ann Rosén, Ylva Skog, Åsa Stjerna, Paulina Sundin, Wenche Sundsrud, Susanne Skog och Lisa Ullén.

Några små texter, smakprov från kvällens program:

Light House
Ett stycke ljusljud av Susanne Skog 5.1 Längd: 10 min. Uruppförande.

Parallell, ett projekt med gemensamt inspelat material och separata verk. Treasure, video, Wenche Sundsrud & Harena, ljudverk, Ann Rosén.
Uruppförande. 

Anna Koch och Lisa Ullén
—Jag tänkte ungefär så här ”strings, sounds and silence” —Det blir en remix av rörelser som egentligen är gjorda för någon annan.

R (röst) E (elektronik) R (rum) av och med Anne Pajunen och Ann Rosén.

Liselotte Norelius är tillbaka med sin Beepshow.

NoR krämar och modulerar med sina lapptops.

Alla dessa stuprör längs städernas husfasader; ändlösa mil av klangbrunnar med ljud som inte längre tillhör någon.
Ljudinstallation, Åsa Stjerna.

Rampljus (2006) uruppförande
Rampljus gestaltar till viss del min roll som tonsättare och dess funderingar om vilka parametrar som ska finnas i ett musikverk. Ska det vara avantgarde, klassiskt, humoristiskt eller bara vackert? Hur tas det emot av publiken? Rösterna och vissa ljudkällor är ett collage ur befintliga inspelningar från intervjuer och konserter samt kommentarer som jag hittade ”off the record”, d.v.s. kommentarer som sägs när intervjun är slut eller inspelningen är klar och som ska klippas bort. Tillsammans gestaltar verket kvalen men också mitt stora nöje att skapa ett nytt verk. Tack till Martin Q Larsson och Katarina Leyman m.fl.!
Ylva Skog

Stress av Ann Rosén
5.1 Uruppförande.

”Klangstenen i Håga (eng: The Ringing Stone in Håga)
av Paulina Sundin
Komponerad 2004-2005
Längd: 7 min 40 sek
Verkkommentar: I Håga i Uppsalatrakten finns en s.k. ”Klangsten”.
Arkeologer tror att dessa klangstenar har använts vid religiösa ceremonier under bronsåldern. Man har knackat på stenen med hjälp av en annan, mindre sten, och framkallat en resonerande ton. Under århundradenas lopp har dessa knackningar skapat urgröpningar i klangstenen, alla med sina speciella klangfärger.
Det är med utgångspunkt från en av dessa toner eller det s.k. ljudspektrum som det frambringar, som detta musikstycke skapats. Övertonerna från Klangstenen i Håga har analyserats och skalor skapats för att passa just detta ljud, ett ljud som kan höras i musikstycket i olika skepnader. Även melodin som går som en röd tråd verket igenom, har skapats utifrån klangstenens ljudspektrum. Vissa övertoner har förstärkts, andra dragits ut i tiden, allt beroende på harmoniken i stycket. Musikverket Klangstenen i Håga har komponerats som ”absolut musik”, alltså utan associationer till något utommusikaliskt. Jag har dock låtit mig inspireras av ljudet från förfädernas klangsten för att med hjälp av modern teknik och datorns hjälp skapa ett eko ur det förflutna. Klangstenen i Håga är ett beställningsverk från
Sveriges Radio P2.” 

050601 Mina Vänner
– ett ljudverk för fem vänner och en dag av Susanne Skog
Stycket är gjort av ljud inspelade den 1 juni 2005. Jag sökte upp fem av mina vänner, bad dem om fem ljud som hör tätt samman med dem själva, och om fem utsagor, inte uttänkta i förväg utan som kom för dem just där och då.
5.1 Längd: 10.17. Beställt av SRC/Sveriges Radio 2006