Enscharm, performance at Full Pull 06 / Cirkulationscentralen, Malmö

1 september, 2006 20:00

Enscharm ett projekt av och med Sten-Olof Hellström och Ann Rosén. Enscharm rör sig i gränslandet mellan noise, konst musik och ljudkonst.

Ett utmärkande drag för enscharm är utforskandet av olika aspekter av rumslighet där rum kan vara fysiska, emotionella, virtuella etc. 
Hur används och gestaltas dessa olika rum i ljud konst, ljudinstallationer och musik? Finns det skillnader och vilka ar de gemensamma faktorerna!

Enscharm är ett pågående projekt i utvecklande av en plattform som underlättar komponerandet och även möjliggör för andra än upphovsmännen att framföra musik där datorer och ”hi-tech” utgör den huvudsakliga instrumenteringen. På Fylkingen den 20 april –06 uruppförde Enscharm verken 10, 20 och 30 som är ett första resultat av detta projekt.