C-Dist generic sound installation, Full Pull 06 / Cirkulationscentralen, Malmö

1 september, 2006-10 september, 2006

C-Dist
Cirkulations Centralen, Malmö, 2006
Ann Rosén & Sten-Olof Hellström

C-Dist- en generativ ljudinstallation
Brusande ljudkroppar växer fram ur tomma intet, far runt i rummet för att sedan ebba ut i tystnad. Lyssnar man en stund anar man ett mönster. Det kan vara att vissa ljudkroppar återkommer eller att de förflyttar sig på likartade sätt. Efter ett tag förändras mönstret, oftast mjukt och försiktigt men ibland abrupt. Ljudkropparna är egentligen är olika individer med unika egenskaper som livslängd, attraktionskraft, reproduktionsförmåga etc. Tillsammans bildar ljudindividerna ett litet samhälle som långsamt utvecklas.

Med hjälp av 7 högtalare, en dator och en genetisk algoritm skapas en konstgjord värld med sina egna naturlagar och samhällsstruktur. Resultatet är en ljudinstallation som ständigt utvecklas och förnyar sig själv.

C-Dist är i hög grad besläktad med D-Dist som också är ett samhälle av ljudkroppar men de är båda konstruerade utifrån sin egen specifika platsen. Den genetiska algoritmen, beteende mönster, de implementerade fysikaliska lagarna etc. är helt och hållet konstruerade utifrån lokala förutsättningar. Det medför att D-dist och C-Dist är helt olika verk både utifrån en besökares upplevelse såväl som i deras grund konstruktion.

C-Dist- a generative sound installation
Sound entities, consisting of different shades of noise, fade into existence, zoom around the room and then fade out of existence into silence. If one listens a wile different patterns emerges such as periodic reoccurrence of similar sound entities or certain behavioural aspects that are repeated etc. A continued listening will reveal that the patterns change, often smoothly over a relatively long time but sometimes abruptly in no time at all. The sound entities are actually different individuals with different qualities such as lifespan, attraction, reproduction capacity etc. Together they form a small slowly evolving society.

With the help of 7 loudspeakers, a computer and a genetic algorithm a small artificial world with its own laws of nature and social structure is created. The result is a sound installation that constantly evolves and renews itself.

C-Dist is a close relative to D-Dist, which also is a society of sound entities, but they are both constructed in accordance too their own specific site. The genetic algorithm, behavioural patterns, the implemented laws of physics etc. have been developed for each installations specific site. This means that D-Dist and C-Dist are completely different, both from a visitor perspective as well as in their underlying construction!