Artist Group

Schhh… är en plattform för musik och ljudkonst som drivs av Ann Rosén och Sten-Olof Hellström.

Ann Rosén och Sten-Olof Hellström, kompositörer och ljudkonstnärer, komponerar både elektroakustisk musik och musik för olika typer av ensembler. Deras verk har framförts över hela världen. Ann och Sten-Olof spelar även live elektronik framförallt i Europa men emellanåt  i övriga världen. De arbetar med med att förnya, utveckla och fördjupa sitt konstnärliga uttryck och utvecklar sina egna verktyg, elektroniska instrument, interaktions former och ljudsyntes metoder.